Julkalender 2023

Julkalendern består av tips och små råd om grönsakerna och blommorna som odlas här i Rödjan i grönsakslandet och i blomsterträdgården. Julkalendern följer en röd tråd utifrån hur jag växelodlar: kvävefixerande, näringskrävandemittemellan behov och minst näringskrävande. Varje kategori avslutas med tips och små råd om olika blommor vi odlar här i Rödjan. Hoppas du uppskattar årets julkalender.