Villkor och föreskrifter

Tjänstevillkor

Tjänstevillkor för Rödjans lilla Grönas webbutik.  

Allmän information

Företagsnamn: Rödjans lilla Gröna 
Företagsägare: Julia Persson  
Organisationsnummer
9606250141 
Adress: Rödjan 2, 545 93 Töreboda 
E-post: kontakt@rodjanslillagrona.se

Tjänster

I Rödjans lilla Grönas webbutik erbjuds bloggmedlemskap, odlingsguider, kurser, föreläsningar och konsultationer inom områden som odling, självhushåll och liknande. Vi tillhandahåller information genom fysiska träffar, medlemstjänst, samt onlineföreläsningar. Skriftligt & förinspelat material i utbildningssyfte skickas ut via e-post till kund och via Zoom-möten.

Användarvillkor

Genom att använda våra tjänster godkänner användaren dessa tjänstevillkor. Användare förstår att all information som lämnas i form av e-postadresser och andra kontaktuppgifter kommer att sparas av oss så länge vi anser nödvändigt för att erbjuda tjänsten eller för att skicka ut framtida erbjudanden och information. 

Priser och betalning 

Priset för medlemskap, odlingsguider, kurser,  föreläsningar m.m framgår vid köp av tjänst.. Priset inkluderar moms enligt gällande regler. Betalning sker via vår samarbetspartner Klarna. Vi har rätt att ändra priset på våra digitala tjänster.

Personuppgiftshantering

Vi samlar in uppgifter om våra deltagare, såsom namn, telefonnummer och e-postadress. Vi använder också vissa funktioner på hemsidan som kan komma att samla viss data i form av cookies. Vi sparar uppgifterna så länge som nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten eller för att skicka ut framtida erbjudanden och information. Du kan när som helst kräva att vi raderar din data. Om du är med i en pågående kurs kan du dock inte längre vara med om dessa data raderas. Ingen återbetalning kan i så fall ske.

Immateriella rättigheter

Allt material som du får del av i medlemstjänsten, odlingsguider, kurser, föreläsningar tillhör Rödjans lilla Gröna och får inte spridas vidare utan tillstånd. Du får ladda ner angivet material och lagra nedladdningsbara filer på din hårddisk så länge du vill, men du får inte sprida dem vidare.

Ansvarsbegränsning

Jag, Julia Persson, ansvarar inte för eventuell skada eller missöde som sker på grund av information som du har fått från medlemstjänsten, odlingsguider, kurser, föreläsningar m.m. Jag, Julia Persson, delar endast med mig av egna erfarenheter och sådan information som jag tror på, men det betyder inte att allt vi säger alltid stämmer. Det är alltid ditt eget ansvar att kontrollera informationen och handla efter eget huvud.

Ändringar av tjänstevillkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa tjänstevillkor när som helst. Eventuella ändringar meddelas genom e-postutskick. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringar i tjänstevillkoren har meddelats, accepterar användaren de ändrade villkoren.

Avslutande av användarkonto

Om du vill avsluta ditt konto på i medlemstjänsten ska du skicka ett e-postmeddelande till kontakt@rodjanslillagrona.se där du begär att få avsluta ditt konto. Kontot kommer att tas bort inom 1-3 dagar. Avslutandet av ditt konto ger inte rätt till återbetalning eller återköp.

Återbetalning, återköp, avbokningspolicy 

Vi är medvetna om att livet kan förändras och att du kanske inte längre har möjlighet att närvara på den kurs, föreläsning eller konsultation som du bokat genom Rödjans lilla Gröna. Det är möjligt för dig som kund att avboka din plats fram till två veckor före uppstart. Vid avbokning återbetalas delar av det belopp du har betalt. En administrationsavgift dras av på 350 kr. Efter startdatum sker ingen återbetalning!

Gällande återbetalning vid digitala produkter så som medlemstjänsten, odlingsguider, självstudiekurser eller annat utskick av material betalas inget tillbaka. 

Om Rödjans lilla Gröna måste ställa in en kurs, föreläsning eller konsultation så återbetalas hela av beloppet till kursdeltagarna. OBS! Vid utskickat digitalt material dras en viss summa av på det återbetalda beloppet.

Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa tjänstevillkor och all användning av våra tjänster ska regleras och tolkas enligt svensk lag. Eventuella tvister som uppstår mellan Rödjans lilla Gröna och användare av tjänsten ska i första hand lösas genom förhandlingar. Om tvisten inte kan lösas genom förhandling, ska tvisten avgöras i svensk domstol med tingsrätten i företagets hemkommun som första instans.